Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Sunshop v.o.f., gevestigd aan Skagerrak 18-5 9723 JR Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat ons cookiebeleid is.

Algemeen

We respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website https://sunshopgroningen.nl, onze klanten en relaties. We begrijpen dat er gevoelige informatie met de Sunshop kan worden gedeeld en gaan dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van de Sunshop te maken hebben. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 in overeenstemming met de AVG.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?

In het kader van onze dienstverlening of wanneer je op andere wijze contact met ons hebt (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op deze website), leggen we de door jou opgegeven gegevens vast. We bewaren en verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven.

Als je jonger bent dan 16 jaar, is het alleen toegestaan om gegevens op onze website in te vullen met toestemming van een ouder of voogd. We verzoeken jou vriendelijk om geen persoonsgegevens in te vullen op onze website zonder deze toestemming.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Je kunt te allen tijde de website van de Sunshop anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met ons te delen.

We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor de uitvoering van onze dienstverlening. Jouw gegevens worden in principe niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de Sunshop of indien dit wettelijk verplicht is.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

We verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sunshop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website maken we in zeer beperkte mate gebruik van cookies. In deze verklaring leggen we je graag uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en waar deze cookies voor dienen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Welke cookies gebruiken wij?

We gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

We maken gebruik van Google Analytics op een zo privacy-vriendelijk mogelijke manier. Dit houdt in dat we de volgende stappen hebben genomen:

 • Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics;
 • Je IP-adres wordt geanonimiseerd;
 • De functie ‘gegevens delen’ in Google Analytics is uitgezet;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Google Analytics.

De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op en hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.

Cookies wissen en blokkeren

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Sunshop en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sunshopgroningen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Sunshop wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Enkele van deze maatregelen zijn:

 • De website van de Sunshop is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via ons contactformulier, versleuteld verzonden;
 • Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord;
 • Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@sunshopgroningen.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. We behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze verklaring.

Contactgegevens:

Website: https://sunshopgroningen.nl
E-mail: info@sunshopgroningen.nl
Adres: Skagerrak 18-5, 9723 JR, Groningen
Tel: 050-3122856